Certyfikat UDT uprawniający do działalności w zakresie instalacji oraz naprawy, konserwacji lub serwisowania oraz likwidacji urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła.

Certyfikat instalatora odnawialnych źródeł energii wydany przez UDT

Certyfikat dla ECE Elektron Centrum Elektrotechniki urządzenia klimatyzacyjne LG

Certyfikat autoryzowanego instalatora dla ECE Elektron Centrum Elektrotechniki w zakresie serwis i montaż urządzeń klimatyzacyjnych LG

Certyfikat dla ECE Elektron Centrum Elektrotechniki pompy ciepła Yutaki Hitachi

Certyfikat dla ECE Elektron Centrum Elektrotechniki w zakresie montażu i serwisu pomp ciepła Yutaki Hitachi.

Certyfikat dla ECE Elektron Centrum Elektrotechniki pompy ciepła Kaisai

Certyfikat dla ECE Elektron Centrum Elektrotechniki w zakresie doboru, instalacji oraz obsługi pomp ciepła Kaisai.

Certyfikat HAGER szkolenie KNX quicklink i coviva – proste sterowanie budynkiem.

Certyfikat HAGER szkolenie KNX quicklink i coviva – proste sterowanie budynkiem.

Certyfikat sprawdzonych partnerów w biznesie.