Certyfikat UDT uprawniający do działalności w zakresie instalacji oraz naprawy, konserwacji lub serwisowania oraz likwidacji urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła.

Certyfikat instalatora odnawialnych źródeł energii wydany przez UDT

Certyfikat sprawdzonych partnerów w biznesie.

Certyfikat HAGER szkolenie KNX quicklink i coviva – proste sterowanie budynkiem.

Certyfikat HAGER szkolenie KNX quicklink i coviva – proste sterowanie budynkiem.