USŁUGI ELEKTRYCZNE


Wykonujemy pełen zakres usług elektrycznych wewnątrz
i na zewnątrz obiektów budowlanych.

Świadczymy usługi dla klientów  indywidualnych oraz biznesowych, w budownictwie mieszkalnym
i przemysłowo-usługowym. Terenem naszej działalności jest cały kraj.
ECE Marek Nawrocki oferuje instalacje elektryczne wewnątrz obiektów budowlanych
Instalacje elektryczne wewnątrz obiektów budowlanych:
Montaż i modernizacja instalacji elektrycznych
Montaż osprzętu elektrycznego (gniazd elektrycznych, antenowych, telefonicznych)
 Instalacje komputerowe sieci LAN
 Instalacje domofonowe, wideodomofonowe
Instalacje alarmowe, przeciwpożarowe, monitoring CCTV
Instalacje inteligentny dom

ECE Marek Nawrocki oferuje instalacje elektryczne na zewnątrz obiektów budowlanych
Instalacje elektryczne na zewnątrz obiektów budowlanych:
Oświetlenie zewnętrzne terenu (drogi , parkingi, parki, posesje itp.)
Oświetlenie architektoniczne
Linie kablowe NN (niskiego napięcia)
Sieci napowietrzne (słupowe) NN (niskiego napięcia)
Kanalizacje teletechniczne
Konserwacja stacji transformatorowych (nasłupowych, kontenerowych, wewnętrznych)
Rozdział energii
 

ECE Marek Nawrocki oferuje usługę wykonania instalacji odgromowych
Instalacje elektryczne odgromowe w obiektach:
mieszkalnych
biurowych
produkcyjnych
magazynowych
sakralnych

ECE Marek Nawrocki oferuje prefabrykację rozdzielnic niskiego napięcia
Prefabrykacja rozdzielnic niskiego napięcia

ECE Marek Nawrocki oferuje pomiary i badania instalacji elektrycznych
Wykonujemy pomiary instalacji elektrycznych. Wszystkie używane przez nas przyrządy pomiarowe mają ważne świadectwa wzorcowania i legalizacji, a osoby wykonujące pomiary mają kwalifikacje wymagane przy dozorze nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych. Zakres usługi:
 pomiary rezystancji izolacji
 pomiary przeciwporażeniowe (samoczynne szybkie wyłączenie, sprawdzenie wyłączników różnico-prądowych)
 pomiary instalacji odgromowych i uziemiających
 pomiary natężenia oświetlenia
 pomiary kabli SN
 pomiary transformatorów, rozdzielnic SN oraz innych urządzeń SN
 okresowe badania i pomiary ochronne instalacji elektrycznej
 okresowe przeglądy instalacji elektrycznej
 badania i pomiary okresowe instalacji odgromowych i uziemiających
 odbiór instalacji elektrycznej (oświadczenia o stanie technicznym instalacji elektrycznej)

ECE Marek Nawrocki oferuje doradztwo techniczne elektryczne - projektowanie i odbiory
Doradztwo techniczne, projektowanie i odbiory :
 dokumentacja projektowa
 dokumentacja po wykonawcza

Usuwanie awarii elektrycznych ECE Marek Nawrocki
Usuwanie awarii instalacji elektrycznych.

 


Lokalizator uszkodzeń kabli firmy 3D w trakcie wykonywania usługi przez ECE Elektron Centrum Elektrotechniki
Lokalizacja uszkodzeń linii kablowych przewodów niskiego napięcia. Lokalizujemy uszkodzenia linii kablowych lokalizatorem amerykańskiej firmy 3M.
 

Szybko i profesjonalnie

Ekipa szybka i profesjonalna. Konkurencyjne niskie ceny ze względu na połączenie hurtowni i usług w jednej firmie!
Opinia z wizytówki google

Usługi na najwyższym poziomie

Firma elektron świadczy usługi na najwyższym poziomie. Fachowo i zawsze na czas. Pracownicy doradzają rozwiązania na które sami byśmy nie wpadli a są bardzo przydatne. Polecam wszystkim którzy chcą tanio kupić sprzęt elektryczny jak również wykonać czy naprawić instalację.
Opinia z wizytówki google