Źródła pozyskiwania i sposoby weryfikowanie opinii

Niniejszy regulamin określa sposób pozyskiwania i weryfikowania opinii zamieszczanych na stronie www elektronimielin.pl.

Na stronie internetowej elektronimielin.pl zamieszczamy opinie klientów o podmiocie gospodarczym Elektron Centrum Elektrotechniki, prowadzącym hurtownię elektryczną oraz świadczącym usługi elektryczne, montażu pomp ciepła, fotowoltaiki i klimatyzatorów. Opinie oceniają jakość obsługi w hurtowni elektrycznej oraz jakość świadczonych usług.

Opinie pozyskujemy zwracając się bezpośrednio do naszych klientów, zamieściliśmy dodatkowo formularz na stronie elektronimielin.pl umożliwiający przesłanie nam opinii, klienci wystawiają poza tym opinie z własnej inicjatywy na profilach firmowych w social mediach, wizytówce google i innych portalach internetowych.

Na stronie www elektronimielin.pl zamieszczamy tylko opinie zweryfikowane, które pochodzą z ww. źródeł. Dokładamy wszelkich starań, by opinie pochodziły od klientów, którzy nabywali towary w hurtowni elektrycznej lub korzystali ze świadczonych usług. Opinie są zbierane, weryfikowane i publikowane zgodnie z regulaminem opinii. Zamieszczamy opinie pozyskane od klientów oraz opinie ze stron innych podmiotów, przed zamieszczeniem opinii z tych źródeł sprawdzamy czy klient widnieje w naszej bazie kontrahentów, bądź czy dokonuje zamówień dla współpracujących z nami przedsiębiorstw. Jeżeli nie jesteśmy w stanie zweryfikować klienta, opinii nie zamieszczamy. Na stronie www elektronimielin.pl nie zamieszczamy informacji o ocenach i średniej ocenie naszej firmy pochodzących z portali zewnętrznych i profili firmowych w social media. Nie mamy na stronie www elektronimielin.pl systemu umożliwiającego wystawianie ocen i sumowania się tych ocen w celu przedstawieni średniej.

Zasady przesyłania opinii na stronie elektronimielin.pl/opinie

W zakładce opinie udostępniamy naszym klientom formularz przez który mogą przesłać nam opinię o hurtowni, o nas – sprzedawcy / usługodawcy i jakości świadczonych usług.

Klienci powinni formułować opinie w sposób rzetelny, uczciwy i merytoryczny, w miarę możliwości poprawnie językowo oraz bez używania wulgaryzmów i innych słów powszechnie uznawanych za obraźliwe.

Zakazane jest wystawianie opinii:

a) bez uprzedniego skorzystania z naszych usług / zakupu towaru w hurtowni elektrycznej

b) wypełniających znamiona czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

c) naruszających dobra osobiste nasze lub osoby trzeciej;

Przed opublikowaniem opinii na stronie www elektronimielin.pl dokonujemy ich weryfikacji, czy zamieszczone opinie są zgodne z Regulaminem opinii, a w szczególności, czy pochodzą od kontrahentów, którzy rzeczywiście nabyli towar lub usługę. Oprócz tego, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości klientów dotyczących zamieszczonych opinii, klient może zgłosić nam opinię do weryfikacji. Po otrzymaniu zgłoszenia od klienta podejmujemy działania, odpowiednie do posiadanych możliwości, które będą miały na celu weryfikację zamieszczonej opinii.

W przypadku przesłania opinii niespełniającej wymagań przewidzianych w Regulaminie możemy odmówić ich publikacji.