Dofinansowanie pompy ciepła
with Brak komentarzy

Dofinansowanie pompy ciepła

Aktualizacja 10.11.2020.

Pompa ciepła to alternatywa dla tradycyjnych źródeł ciepła jak kocioł na paliwa stałe. Pompa ciepła typu powietrze/woda zapewni ogrzanie budynku i dostarczy ciepłą wodę użytkową. Takie rozwiązanie ma wiele zalet, jest jednym z najbardziej ekonomicznych i ekologicznych rozwiązań. A co więcej, w chwili obecnej inwestor może liczyć na korzystne dopłaty i możliwość odliczenia tej inwestycji od dochodu. Planujesz montaż powietrznej pompy ciepła, wybierz profesjonalistów, którzy niejedna realizację mają w swoim portfolio.

Dlaczego warto wybrać pompę ciepła

Pompa ciepła powietrze/powietrze bądź powietrze/woda jest jednym z najbardziej ekonomicznych źródeł ogrzewania budynku i ciepłej wody użytkowej. Jest to również wybór ogrzewania budynku najbardziej ekologiczny, nie przyczyniający sie do zjawiska niskiej emisji i smogu. Wymiana źródła ciepła na pompę ciepła nie wymusza na inwestorze wymiany całej instalacji centralnego ogrzewania. Na rynku dostępne są modele pomp ciepła zaprojektowane do pracy ze starym typem grzejników żeliwnych. Możesz wybrać uniwersalne urządzenie, które zapewni ciepło zimą i chłodzenie latem (działające jak klimatyzator poza sezonem grzewczym).

Program Czyste Powietrze po zmianach

15.05.2020r. zmieniły się zasady udzielania dotacji w ramach Programu Czyste Powietrze. Program został znacznie uproszczony, jak również skrócono termin rozpatrywania wniosków z 90 do 30 dni. W przypadku wniosku o dotację na spłatę kredytu czas rozpatrywania to tylko14 dni. W programie przewidziano dwa poziomy finansowania: podstawowy i podwyższony poziom dofinansowania. Podstawowy poziom dofinansowania dotyczy Beneficjentów, których roczny dochód nie przekracza 100 000 zł. Brany jest pod uwagę tylko dochód samego Beneficjenta, nie w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego. Podwyższony poziom dofinansowania dotyczy Beneficjentów o dochodach nie przekraczających 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym i 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Wnioski o dofinansowanie są przyjmowane dla Beneficjentów o podstawowym poziomie dofinansowania od maja 2020r., a dla Beneficjentów o podwyższonym poziomie dofinansowania od października 2020r. Nie wiadomo kiedy zostaną uruchomione dotacje na częściową spłatę rat kredytu w ramach programu.

Przypomnijmy, Beneficjentem programu “Czyste powietrze” jest właściciel bądź współwłaściciel budynku mieszkalnego jednorodzinnego, bądź wydorębnionego lokalu mieszkalnego w tym budynku, z wyodrębnioną księgą wieczystą. Budynek mieszkalny jednorodzinny to budynek w którym wydorębniono maksymalnie dwa lokale mieszkalne bądź jeden lokal mieszkalny i 1 lokal usługowy, którego powierzchnia nie przekracza 30% powierzchni całkowitej budynku.

Dofinansowanie pompy ciepła w ramach Programu Czyste Powietrze

Wielkość dotacji na pompę ciepła zależy od tego, czy Beneficjent znajduje się w grupie o podstawowym bądź podwyższonym poziomie finansowania. W przypadku podstawowego poziomu finansowania wysokość dotacji wynosi:

 • 3 000 zł (30% faktycznie poniesionych kosztów) – zakup i montaż pompy ciepła powietrze/powietrze, która musi spełniać wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+ (dla klimatu umiarkowanego)
 • 9 000 zł (30% faktycznie poniesionych kosztów) – zakup i montaż pompy ciepła powietrze/woda, która musi spełniać wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+ (dla temperatury zasilania 55oC)
 • 13 500 zł (45% faktycznie poniesionych kosztów) – zakup i montaż pompy ciepła powietrze/woda, która musi spełniać wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A++
 • 20 250 zł (45% faktycznie poniesionych kosztów) – zakup i montaż gruntowej pompy ciepła, która musi spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A++ (dla temperatury zasilania 55oC)

W przypadku podwyższonego poziomu finansowania wysokość dotacji wynosi:

 • 6 000 zł (60% faktycznie poniesionych kosztów) – zakup i montaż pompy ciepła powietrze/powietrze, która musi spełniać wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+ (dla klimatu umiarkowanego)
 • 18 000 zł (60% faktycznie poniesionych kosztów) – zakup i montaż pompy ciepła powietrze/woda, która musi spełniać wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+ (dla temperatury zasilania 55oC)
 • 18 000 zł (60% faktycznie poniesionych kosztów) – zakup i montaż pompy ciepła powietrze/woda, która musi spełniać wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A++
 • 27 000 zł (60% faktycznie poniesionych kosztów) – zakup i montaż gruntowej pompy ciepła, która musi spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A++ (dla temperatury zasilania 55oC)

Wymiana żrodła ciepła na pompę ciepła warto połączyć z montażem instalacji fotowoltaicznej. Program wychodzi temu naprzeciw. W poprzedniej edycji programu można było uzyskać tylko pożyczkę na instalację fotowoltaiczną. W zmodyfikowanej wersji, można otrzymać 5 000 zł na mikroinstalację fotowoltaiczną o mocy od 2 kW do 10 kW (maksymalnie 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych). To zasady obowiązujące również w programie Mój Prąd, tym samym Beneficjent nie musi składać wniosku o dotację w dwóch różnych programach.

Szukasz kompleksowego wykonawcy instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła, wyślij zapytanie ofertowe, określ zakres swojej inwestycji, zaproponujemy Ci dopasowane do Twoich potrzeb rozwiązanie.

Ulga termomodernizacyjna, czyli uzupełnienie dotacji na pompę ciepła

Termomodernizacyjna ulga podatkowa jest narzędziem uzupełniającym dotację na pompę ciepła w ramach Programu Czyste Powietrze. Wśród przedsięwzięć termomodernizacyjnych, które podlegają odliczeniu od dochodu znajduje się pompa ciepła wraz z osprzętem oraz montażem. Podatnik może odliczyć maksymalnie od dochodu 53 000 zł kosztów termomodernizacyjnych poniesionych na wszystkie nieruchomości, których jest właścicielem.

Jeżeli podatnik nie może odliczyć w danym roku podatkowym całej kwoty, może odliczyć poniesione koszty przez następne 6 lat. Podatnik odlicza tylko te koszty przedsięwzięcia na które ma faktury VAT. Inne dowody poniesienia kosztu przedsięwzięcia nie mogą być ujęte w rozliczeniu rocznym. Podatnik nie może odliczyć od dochodu tej części przedsięwzięcia, która została sfinansowana bądź dofinansowana ze środków publicznych (np z dotacji w Progamie Czyste Powietrze).

Kredyt z premią termomodernizacyjną Banku Gospodarstwa Krajowego

Jeżeli nie dysponujesz wystarczającymi środkami na wymianę tradycyjnego kotła na pompę ciepła, a zakres planowanej inwestycji (ocieplenie budynku, montaż paneli fotowoltaicznych), przekracza Twoje możliwości finansowe, skontaktuj się z bankiem udzielającym dedykowanych kredytów termomodernizacyjnych z premią termomodernizacyjną Banku Gospodarstwa Krajowego. Warunkiem uzyskania kredytu termomodernizacyjnego z premią BGK jest pozytywnie zweryfikowany przez BGK audyt energetyczny dołączany do wniosku kredytowego oraz wniosku o przyznanie premii termomodernizacyjnej. Premia termomodernizacyjna BGK wynosi 16% bądź 21% kosztów przedsięwzięcia. Wyższa premia BGK ma miejsce, gdy realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, towarzyszy montaż mikroinstalacji odnawialnego źródła energii. Premia termomodernizacyjna BGK służy spłacie kredytu termomodernizacyjnego zaciągniętego w banku kredytującym.

Banki, które udzielają kredytu termomodernizacyjnego wraz z premią termomodernizacyjną BGK:

 • Bank Ochrony Środowiska S.A.
 • Bank Pocztowy S.A.
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. wraz ze zrzeszonymi i współpracującymi Bankami Spółdzielczymi
 • BNP Paribas Bank Polska S.A.
 • Getin Noble Bank S.A
 • Krakowski Bank Spółdzielczy
 • Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
 • SGB-Bank S.A. wraz ze zrzeszonymi i współpracującymi Bankami Spółdzielczymi
 • Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy

Uchwała antysmogowa wymusza wymianę przestarzałych instalacji grzewczych

W marcu 2017r. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął uchwałę antysmogową. Określa ona harmonogram zgodnie z którym właściciele budynków muszą wymienić przestarzałe instalacje grzewcze na spełniające minimum standardu emisyjnego zgodnego z 5 klasą kotła. Najwcześniej wymagania uchwały antysmogowej muszą spełnić właściciele instalacji, które mają powyżej 10 lat od daty ich produkcji, bądź nie mają tabliczki znamionowej. W tym przypadku instalację należy wymienić najpóźniej do 1 stycznia 2022 roku. Najdalszy termin wymiany instalacji sięga 1 stycznia 2028 roku. Terminy uzależnione są wiekiem instalacji, im młodsza instalacja tym dłuższy termin jej wymiany.

Jesteś właścicielem budynku mieszkalnego/usługowego i stoisz przed wyborem źródła ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Sprawdź, czy pompa ciepła to rozwiązanie odpowiednie dla Ciebie. W razie zainteresowania, zapraszamy do kontaktu.