Program Mój Prąd jak prawidłowo złożyć wniosek
with Brak komentarzy

Program Mój Prąd jak prawidłowo złożyć wniosek

Mój Prąd to ogólnopolski program w ramach którego wnioskodawcy mogą uzyskać bezzwrotną dotację na instalację fotowoltaiczną. Program skierowany jest do osób fizycznych. Zasady programu są dość proste i przejrzyste, a wniosek o dotację można złożyć elektronicznie. Część wniosków zostaje jednak odrzucona. Przedstawimy Państwu pokrótce zasady programu oraz informacje jak złożyć wniosek. Program Mój Prąd nie jest jedynym źródłem finansowania instalacji fotowoltaicznej, sprawdź możliwości jakie masz w zależności od gminy i województwa w którym mieszkasz.

Dla kogo środki w Programie Mój Prąd

Pewnie zadajesz sobie pytanie, czy kwalifikujesz się do uzyskania dotacji w Programie Mój Prąd. Odpowiedź twierdząca na poniższe pytania, daje Ci zielone światło do staraniu się o środki z programu.

 • jesteś osobą fizyczną i masz podpisaną umowę kompleksową z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej (OSD)
 • wytwarzasz energię elektryczną na potrzeby własne
 • nie korzystasz z innych środków publicznych w celu sfinansowania instalacji fotowoltaicznej

Pamiętaj, jeżeli masz podpisaną umowę z OSD w różnych lokalizacjach (posiadasz więcej nieruchomości) i spełniasz powyższe warunki, możesz starać się o więcej niż jedną dotację z Programu Mój Prąd na instalację fotowoltaiczną, dla każdej lokalizacji.

Odpowiedziałeś twierdząco na powyższe pytania, co dalej:

 • szukasz profesjonalnej firmy, która dobierze instalację fotowoltaiczną o odpowiedniej mocy, uwzględniając zapotrzebowanie na energię planowanych urządzeń, np pompy ciepła

Firma Elektron Centrum Elektrotechniki wykonuje kompletne instalacje fotowoltaiczne, mamy certyfikat Urzędu Dozoru Technicznego Instalatora Odnawialnych Źródeł Energii. Potrzebujesz kompleksowego rozwiązania? Montujemy powietrzne pompy ciepła, zajmujemy się modernizacją instalacji elektrycznej. Wybierając nasze usługi, otrzymasz rabat na materiały elektryczne w hurtowni elektrycznej ECE.

Czy każda instalacja fotowoltaiczna będzie dofinansowana?

W programie Mój Prąd nie uzyskasz dofinansowania na każdy rodzaj instalacji, dofianansowanie uzyskasz na:

 • mikroinstalację fotowoltaiczną o zainstalowanej mocy od 2 kW do 10 kW
 • nie otrzymasz dotacji na rozbudowę istniejącej instalacji, ale możesz ją robudować w istniejącej lokalizacji, zaraz po otrzymaniu dotacji. Nie musisz czekać wymaganych umową 3 lat eksploatacji instalacji.

Jakich błędów unikać w Programie Mój Prąd

Nie popełniaj następujących błędów:

 • złóż wniosek o dotację w terminie naboru, czyli od 13.01.2020 r. do 18.12.2020 r., zamierzasz ubiegać się o środki w przyszłym roku, zanim wyślesz wniosek sprawdź czy nabór się rozpoczął
 • o dotację powinna wnioskować osoba na którą zawarta jest umowa kompleksowa z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej
 • jeżeli faktura zakupu i montażu paneli wystawiona jest np na współmałżonka (który nie jest wnioskodawcą w programie) to w opisie faktury powinna znaleźć się adnotacja, że faktura dotyczy instalacji wskazanej do dofinansowania (nazwisko, adres itd)
 • dowodem zakupu dołączanym do wniosku może być tylko faktura, dołączasz wszystkie faktury za zakupione materiały i wyposażenie
 • dołącz do wniosku dowód zapłaty (potwierdzenie przelewu bądź oświadczenie wykonawcy o sprzedaży i montażu instalacji)
 • sprawdź, czy zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej wystawione po założeniu licznika dwukierunkowego zawiera dane zawarte we wzorze Zaświadczenie OSD, bądź skorzystaj z gotowego wzoru
 • możesz ubiegać się o dotację na 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych, na kwotę nie wyższą niż 5 000 zł
 • nie ubiegaj się o zwrot kosztów niekwalifikowanych np licznik dwukierunkowy, czy koszty poniesione przed 23.07.2019 r.

Złóż wniosek o dotację w Programie Mój Prąd

Wniosek złóż w wersji papierowej wysyłając na adres Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie bądź w wersji elektroniczniej. Potwierdzisz wtedy swoją tożsamość przez profil zaufany bądź e-dowód. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie kontaktował się z Tobą poprzez adres e-mail podany we wniosku. Niezależnie od wybranej formy złożenia wniosku, upewnij się, że podałeś adres mailowy do którego masz dostęp i z którego regularnie korzystasz.