Segreguj odpady niebezpieczne
with Brak komentarzy

Segreguj odpady niebezpieczne!

Śnieg stopniał, słońce grzeje coraz mocniej, pojawiają się pierwsze oznaki wiosny. Po zimowych, krótkich dniach, te zmiany bardzo cieszą. Niestety topniejące śniegi odsłoniły zalegające śmieci, w tym odpady niebezpieczne: elektrośmieci, baterie i inne. Segreguj odpady niebezpieczne, wskażemy jak to zrobić z korzyścią dla środowiska i zdrowia nas wszystkich.

Jak segregować odpady?

Odpady, które powstają w gospodarstwie domowym segregujemy selektywnie na następujące frakcje:

 • tworzywa sztuczne i metal
 • papier i makulatura
 • szkło
 • odpady niesegregowane
 • popiół

W każdej gminie są następnie regularnie odbierane przez firmę zajmującą sie wywozem odpadów komunalnych. Spośród segregowanych odpadów jesteśmy zobligowani wyodrębnić i nie wrzucać do odpadów komunalnych:

 • zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 • zużytych baterii i akumulatorów
 • przeterminowanych leków i chemikaliów
 • mebli i odpadów wielkogabarytowych
 • zużytych opon
 • odpadów budowlanych i rozbiórkowych
 • tekstyliów

Wszystkie odpady, które wyodrębniliśmy z odpadów komunalnych, możemy oddać w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK). PSZOK znajdziemy w każdej miejscowości. Każdy mieszkaniec może oddać odpady do PSZOK’u w swojej gminie bezpłatnie. Prowadzimy hurtownię elektryczną, dlatego wskażemy Wam dodatkowe możliwości jak pozbyć się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii.

Zużyty sprzęt elektryczny, elektroniczny, baterie, akumulatory to odpady niebezpieczne

Elektrośmieci, baterie i akumulatory to odpady niebezpieczne. Dlatego na sprzęcie, bądź na jego opakowaniu znajduje się znak przekreślonego kontenera na odpady. Może być do niego dołączona dodatkowa informacja, jak postępować z tymi odpadami:

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny według ustawodawstwa to m.in.:

 • sprzęt działający na zasadzie wymiany temperatury, jak: chłodziarki, zamrażarki, klimatyzatory, pompy ciepła i inne
 • ekrany, monitory, laptopy, odbiorniki telewizyjne, cyfrowe ramki LCD do zdjęć i inne
 • lampy: lampy fluorescencyjne (świetlówki), kompaktowe lampy fluorescencyjne (tzw żarówki energooszczędne), lampy metalohalogenkowe, wysokoprężne lampy sodowe, diody elektroluminescencyjne (LED) i inne
 • sprzęt wielkogabarytowy: suszarki, zmywarki, oprawy oświetleniowe, panele fotowoltaiczne i inne
 • sprzęt małogabarytowy o wymiarach poniżej 50cm każdy: oprawy oświetleniowe, sprzęt wentylujący, elektryczne lub elektroniczne zabawki, czujniki dymu, regulatory ciepła, termostaty i inne
 • małogabarytowy sprzęt telekomunikacyjny i informatyczny: telefony komórkowe, GPS, routery i inne

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie są źródłem cennych surowców wtórnych. Stąd wyrzucanie ich do odpadów komunalnych jest przejawem marnotrastwa. Zawierają one poza tym trujące pierwiastki jak: ołów, rtęć, kadm, chrom, beryl. Dlatego w żadnym przypadku nie dokonuj samodzielnie rozbiórki tego sprzętu oraz nie próbuj odzyskiwać na własną rękę surowców. Nie wyrzucaj również w przypadkowych miejscach, pomyśl o zdrowiu swoim i swoich dzieci. Skażenie środowiska przekłada się bezpośrednio na zdrowie ludzi. Pierwiastki niebezpieczne z porzuconych elektrośmieci czy baterii przenikają do gleby i wód gruntowych. W dalszej kolejności przedostają się do naszego organizmu wraz z zanieczyszczonym pokarmem i wodą.

Co kryje się w elektrośmieciach?

Przyjrzymy się paru popularnym odpadom, jak świetlówki, baterie, sprzęt AGD.

Świetlówki, w tym świetlówki kompaktowe (tzw. żarówki energooszczędne) zawierają rtęć. Rtęć kumuluje się w nerkach, jest toksyczna. Może wywoływać zatrucia ostre i przewlekłe. Zatrucia przewlekłe powodują niespecyficzne objawy jak ból głowy i kończyn, zaburzenie wzroku, słuchu, mowy, koordynacji ruchów, żucia i połykania. Dlatego, kiedy świetlówka zużyje się, przekaż ją do utylizacji w całości. Jeżeli potłuczesz ją nieopatrznie, włóż do słoika / woreczka foliowego, a następnie przetrzyj zwilżoną szmatką / ręcznikiem kuchennym pozostałe resztki. Materiały po sprzątnięciu nie wrzucaj do śmieci komunalnych tylko oddaj razem ze świetlówką. Nie zapomnij wywietrzyć pomieszczenia w którym doszło do rozbicia świetlówki.

Zużyte chłodziarki, zamrażarki, klimatyzatory zawierają freony i inne substancje o wysokim potencjale GWP (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego). Dlatego tak ważne jest przekazanie tego sprzętu odpowiednim podmioto. Uważa się, że jedna zużyta lodówka może uwolnić tyle gazów cieplarnianych ile wyemituje samochód na odcinku 10 tys. km.

Baterie zawierają szereg metali ciężkich jak ołów, kadm, rtęć. Co więcej mogą zawierać również kwasy i zasady, które mają właściwości żrące i korozyjne.

Substancje zawarte w elektrośmieciach mogą wykazywać też właściwości palne i wybuchowe.

Jak pozbyć się elektrośmieci?

Jest wiele możliwości na pozbycie się elektrośmieci w sposób bezpieczny dla środowiska, wskażemy Ci niektóre z nich:

 1. Możesz oddać je w trakcie zakupu nowego sprzętu, jeżeli sprzęt oddawany jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt zakupiony.
 2. Możesz oddać w miejscu dostawy nowego sprzętu, jeżeli sprzęt oddawany jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.
 3. Jeżeli jest to sprzęt o wymiarach nieprzekraczających 25cm, możesz oddać w dużych sklepach handlowych ze sprzętem dla gospodarstw domowych.
 4. Możesz bezpłatnie oddać w Punktach Selektywnej Zbórki Odpadów w swojej miejscowości. Na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego znajdziesz je w poniższych lokalizacjach: PSZOK Imielin przy ul. Nowozachęty naprzeciwko ul. Przemysłowej, PSZOK Lędziny przy ul. Fredry 98, PSZOK Bieruń Stary przy ul. Chemików (obok oczyszczalni ścieków), PSZOK Bieruń Nowy przy ul. Jagiełły 13, PSZOK Bojszowy przy ul. Gościnnej (obok oczyszczalni ścieków).
 5. Oddaj firmie zajmującej się zbieraniem zużytego sprzętu elektrycznego. Przykładowe firmy działające na terenie woj. śląskiego:
  ElektroEko Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA, Zakład Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego, REMONDIS Electrorecycling Sp. z o.o.

Jak pozbyć się baterii?

W przypadku baterii sprawa jest jeszcze prostsza, gdyż punktów zbierających zużyte baterie i akumulatory jest o wiele więcej. Pojemniki na zużyte baterie i akumulatory znajdują się:

 1. W sklepach handlujących bateriami i akumulatorami, możesz oddać je tam w każdych ilościach, niezależnie od tego czy zakupisz nowe baterie. W hurtowni elektrycznej ECE mamy również wystawiony pojemnik na zużyte baterie i akumulatory.
 2. Wypatruj zbiórek tych śmieci w szkołach, urzędach gminy.
 3. Możesz bezpłatnie oddać w Punktach Selektywnej Zbórki Odpadów w swojej miejscowości. Na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego znajdziesz je w poniższych lokalizacjach: PSZOK Imielin przy ul. Nowozachęty naprzeciwko ul. Przemysłowej, PSZOK Lędziny przy ul. Fredry 98, PSZOK Bieruń Stary przy ul. Chemików (obok oczyszczalni ścieków), PSZOK Bieruń Nowy przy ul. Jagiełły 13, PSZOK Bojszowy przy ul. Gościnnej (obok oczyszczalni ścieków).

Mamy nadzieję, że nasz artykuł ułatwi i zachęci do segregowania odpadów niebezpiecznych, do czego mocno zachęcamy.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.