Segreguj odpady niebezpieczne
with Brak komentarzy

Segreguj odpady niebezpieczne!

Nie wyrzucaj do śmieci odpady niebezpieczne. Możesz bezpłatnie oddać je w hurtowni elektrycznej Elektron Centrum Elektrotechniki Marek Nawrocki. Przekazujemy je firmom przetwarzającym odpady niebezpieczne.

Jakie odpady niebezpieczne odbieramy?

Odbieramy w detalicznych ilościach następujące odpady niebezpieczne:

  • baterie
  • świetlówki
  • świetlówki kompaktowe tzw. żarówki energooszczędne
  • tonery i tusze do drukarek

Przekazujemy je firmie zajmującej się utylizowaniem odpadów niebezpiecznych. Pośredniczymy w wystawianiu Karty Przekazania Odpadu.

Dlaczego segregowanie odpadów niebezpiecznych jest ważne?

Świetlówki, w tym świetlówki kompaktowe zawierają rtęć. Rtęć kumuluje się w nerkach, jest toksyczna. Może wywoływać zatrucia ostre i przewlekłe. Zatrucia przewlekłe powodują niespecyficzne objawy jak ból głowy i kończyn, osłabienie, postępujące uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego.
Baterie zawierają szereg metali ciężkich jak ołów, kadm, rtęć. Zawierają również kwasy i zasady, które mają właściwości żrące i korozyjne.
W tonerach i tuszach do drukarek niebezpieczny dla środowiska jest proszek, który pokrywa kartkę w trakcie drukowania. Składa się on z żywicy, pigmentu i żelaza. Drobinki proszku mają średnicę  od 0,1 do 100 mikrometrów. Wdychanie ich może wywoływać pylicę. Nawet w zużytym tonerze pozostaje nadal od 5 do 30% proszku, dodatkowo zawsze jakaś ilość proszku jest obecna w zbiorniku, do którego urządzenie odprowadza nadmiar proszku z bębna.

Chroń z nami środowisko oraz zdrowie swoje i swojej rodziny!