Dopłaty do wymiany pieca w powiecie bieruńsko-lędzińskim i Mysłowicach
with Brak komentarzy

Dopłaty do wymiany pieca w powiecie bieruńsko-lędzińskim i Mysłowicach

Czas ucieka, termin na wymianę kotłów na paliwo stałe, które mają więcej niż 10 lat, bądź nie mają tabliczki znamionowej mija z końcem 2021r. Od początku stycznia 2022r. Straż Miejska będzie miała możliwość sprawdzić jakiego kotła używamy w domu, w razie stwierdzenia naruszeń uchwały antysmogowej możemy liczyć się z mandatami w wysokości od 500 do 5000 zł.

Zapisy uchwały antysmogowej województwa śląskiego

Sejmik województwa śląskiego uchwalił zapisy antysmogowe wiosną 2017r. Zgodnie z treścią uchwały kotły na paliwa stałe należy wymienić:

  • do końca 2021r. – kotły starsze niż 10 lat, bądź bez tabliczki znamionowej
  • do końca 2023r. – kotły od 5 do 10 lat od daty ich produkcji
  • do końca 2025r. – kotły poniżej 5 lat od daty ich produkcji 
  • do końca 2027 r. – kotły klasy 3 lub 4

W polityce energetycznej Polski do 2040r. znalazły się zapisy o odejściu od spalania węgla w domach jednorodzinnych do 2030 r. (dotyczy miast), ostatecznie założenia te obejmą cały kraj do 2040 r. (również wsie). Zapisy uchwały antysmogowej i planowane kierunki rozwoju w polityce energetycznej naszego kraju sugerują wybór źródła ogrzewania w trakcie montażu bądź modernizacji źródła ciepła w budynku jednorodzinnym. Najlepszym wyborem źródła ogrzewania trwałym długofalowo i ekonomicznym jest ogrzewanie gazowe, elektryczne lub podłączenie do sieci ciepłowniczej. Nie z wszystkich rozwiązań będziemy mieli możliwość skorzystać, uzależnieni jesteśmy od lokalnych uwarunkowań, dostępu do sieci gazowej bądź ciepłowniczej. Energia elektryczna jest w każdym domu. Polecamy Państwu ogrzewanie budynku i wykorzystanie na cele CWU pompy ciepła, współpracującej z instalacją fotowoltaiczną. Zainteresowanych montażem pompy ciepła i instalacji fotowoltaicznej zapraszamuy do kontaktu, mamy bogate doświadczenie i odpowiednie uprawnienia. Gwarantujemy, że pompa ciepła zapewni Państwu tanie źródło ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

Dotacja na wymianę pieca

Dotację na wymianę źródła ciepła można uzyskać w ramach krajowego programu Czyste Powietrze. Temat pozyskania funduszy z programu Czyste Powietrze i innych źródeł na sfinansowanie pompy ciepła omówiliśmy wyczerpująco w zalinkowanym wpisie. Zachęcamy do lektury. W tym miejscu skupimy się na dofinansowaniu inwestycji ze środków gmin wchodzących w skład powiatu bieruńsko-lędzińskiego oraz miasta Mysłowice.

Dotacja na pompę ciepła w Mysłowicach

W Mysłowicach Rada Miasta przeznaczyła na wymianę kotłów na paliwo stałe 1,5 mln zł w 2021r. Dotacja przeznaczona jest dla właścicieli domów jednorodzinnych i lokali mieszkalnych, w przypadku braku tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego, należy posiadać zgodę właściciela / współwłaścicieli. Dotację można otrzymać na zakup i montaż niskoemisyjnego kotła węglowego i na biomasę, kotła gazowego kondensacyjnego, elektrycznego, na olej opałowy, piec akumulacyjny oraz pompę ciepła. Na pompę ciepła można uzyskać najwyższą dotację w kwocie 10 000 zł brutto. Od dotacji nie jest odprowadzany podatek. Wnioski należy złożyć do 30 czerwca 2021r. w Urzędzie Miasta w Biurze Obsługi Mieszkańca, tel. 575 001 996. Czas rozpatrzenia wniosku trwa miesiąc. Koszty inwestycji sfinansowanej z dotacji wnioskodawca ponosi po podpisaniu umowy o przyznanie dotacji, nie później jednak niż do 20.11.2021. Regulamin programu wraz z wnioskiem i wymaganymi załącznikami są dostępne na stronie uchwał Rady Miasta Mysłowice.

W Bieruniu pierwszy raz dotacja na pompę ciepła

W Bieruniu gminne dotacje na wymianę kotła są rozdysponowywane od lat. W styczniu 2021 minął termin składania wniosków na bieżący rok. W 2021 roku można ubiegać się o dotację na wymianę kotła węglowego na kocioł gazowy, dotacja wynosi wtedy 6000 zł, na wymianę kotła węglowego na węglowy, bądź gazowego na gazowy dotacja wynosi 3000 zł. Największą pomoc finansową można uzyskać przy wymianie kotła węglowego na pompę ciepła, wnioskodawca otrzyma wtedy dofinansowanie w wysokoścoi 10 000 zł. W bieżącym roku w Bieruniu wprowadzono system punktowy, priorytetowo potraktowano osoby, które mają stare kotły węglowe powyżej 10 lat i zgodnie z uchwałą antysmogową województwa śląskiego muszą je wymienić do końca bieżącego roku. Punktacja zależy również od źródła ciepła na które zdecyduje się wnioskodawca, punktowana jest wymiana kotła węglowego na pompę ciepła. Oprócz liczby uzyskanych punktów brana była pod uwagę kolejność złożenia wniosków.

Nie ma możliwości złożenia wniosku na wymianę kotła w przyszłym roku. Warto jednak zaplanować i przygotować się do takiej inwestycji z wyprzedzeniem.

Jest dotacja na pompę ciepła w Imielinie

W imielinie, podobnie jak w Bieruniu w poprzednich latach, można było uzyskać dotację na wymianę kopciucha na kocioł węglowy 5 klasy bądź kocioł gazowy. W marcu br. Rada Miasta Imielin przyjęła uchwałę, którą wprowadziła po raz pierwszy dotację na pompę ciepła w Imielinie. Wnioski o dotację należy składać od 19 kwietnia 2021 do 7 maja 2021. Dotacja na pompę ciepła wyniesie maksymalnie 8000 zł. Pierwszeństwo mają wnioskodawcy, którzy nie otrzymali dotacji na wymianę źródła ciepła w poprzednich edycjach PONE (Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Imielinie).

Opórcz dotacji na wymianę źródła ciepła w Imielinie trwa inwentaryzacja urządzeń grzewczych. Mieszkańcy mogą dobrowolnie wypełnić ankietę online, na podstawie zebranych informacji władze miasta zaplanują kolejne działania.

Nie ma dotacji na pompę ciepła w Chełmie Śląskim

W Chełmie Śląskim określono zasady udzielania dotacji na wymianę kotła na lata 2019-2027, pula środków przeznaczona w budżecie gminy jest rozdysponowywana według kolejności zgłoszeń. Zgodnie z uchwałami Rady Gminy można uzyskać dotację na kocioł na paliwo stałe lub biomasę drzewną oraz na kocioł na paliwo gazowe. Niestety nie objęto programem dofinansowania pompy ciepła. Wysokość dotacji to maksymalnie 7 tyś zł brutto, do 70% kosztów nowego kotła.

Dotacje w Lędzinach i Bojszowach

W Lędzinach udzielano dotację na wymianę kotłów na paliwo stałe w latach 2018-2020. Podsumowanie tych działań znajduje się na stronie poświęconej Programowi Ograniczenia Niskiej Emisji w mieście. Dotację udzielano na wymianę starego kotła na kocioł węglowy 5 klasy, kocioł na biomasę, gazowy, ale również na pompę ciepła. W bieżącym roku miasto nie udziela dotacji.

W Bojszowach w zeszłym roku trwała inwentaryzacja źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych, na jej podstawie gmina zamierza oszacować ilość kotłów kwalifikujących się do wymiany. W 2021 roku gmina nie udziela dotacji na wymianę kotła.

Dlaczego pompa ciepła?

Pompa ciepła jest rozwiązaniem ekologicznym i przyszłościowym, ze względu na kierunek rozwoju polityki energetycznej naszego kraju. Nie mamy własnych zasobów gazu ziemnego, cena tego paliwa w przyszłości jest więc trudna do przewidzenia. Wysokie dotacje na wymianę kotła na paliwo stałe na pompę ciepła jest dodatkowym argumentem. Co więcej, montaż pompy ciepła nie wymaga kosztownego przyłącza czy przystosowania kotłowni jak w przypadku gazu. Miejmy nadzieję, że wszystkie gminy w naszym powiecie uruchomią dotacje na wymianę kotła, która będzie uwzględniała pompę ciepła jako źródło ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Jeżeli planujecie Państwo montaż pompy ciepła w domu, bądź klimakonwektoru w lokalu mieszkalnym / usługowym, zapraszamy do kontaktu.

Comments are closed.